Elállási nyilatkozat

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

(csak a szerződéstől való elállási  szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Farkas Roland e.v.

5100 Jászberény, Tőtevény tanya 236.

info@mancsbox.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére1:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt:                                                

1 – ​A visszaküldendő termékek megjelelőse

Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges

Nyilatkozat letöltése: